Cô Thu, Trường MN Đông Hải, Thí nghiệm pháo hoa nổ trong nước