TRƯỜNG TH&THCS NAM PHÚ TRONG NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI.