HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HỒNG NĂM HỌC 2020 - 2021

Sáng ngày 24 tháng 9 năm 2020 Trường tiểu học Nam Hồng đã long trọng tổ chức hội nghị công chức viên năm học 2020 - 2021.

       Thực hiện Hướng dẫn 558/HD-PGDĐT-TH ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiền Hải, Trường Tiểu học Nam  Hồng long trọng tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm học 2020 – 2021.

       Hội nghị Công chức, viên chức là hoạt động thường niên của nhà trường để triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường. Trực tiếp đặt vấn đề để cùng bàn thảo, hội nghị là tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

       Trong Hội nghị  đồng chí Vũ Văn Nhiều – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị công nhân viên chức năm học 2019 – 2020 và dự thảo kế hoạch năm học 2020 - 2021, đồng chí đã yêu cầu các CBGVNV cùng nhau nêu cao vai trò trách nhiệm tự học tập, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

Đ/c Vũ Văn Nhiều  – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng  triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021    

        Hội nghị tiếp tục được nghe đồng chí Bùi Bình Khiêm – Chủ tịch Công đoàn trình bày dự thảo kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2020 – 2021  và đồng chí cũng đã đưa ra danh sách các công đoàn viên đăng ký danh hiệu thi đua trong năm học 2020 – 2021 gồm 12 đồng.  Trong đó có 10 đồng chí đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở  và 2 đồng chí đăng ký giáo viên giỏi cấp Tỉnh.

Để làm rõ hơn về dự thảo kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2020 – 2021  của nhà trường và công đoàn. Hội nghị cũng được lắng nghe các ý kiến tham luận của các tổ chuyên môn, tổ công đoàn. Các tham luận đều tập trung nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

       Đại diện Ban Giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn tiếp thu các ý kiến tham luận để bổ sung vào dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và công đoàn.

Đồng chí Bùi Bình Khiêm Chủ tịch công đoàn thay mặt cho các đoàn thể, các tổ chuyên môn cam kết thi đua, quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu của nhà trường và công đoàn đề ra.

     Đồng chí Nguyễn Thị Mừng thư ký hội đồng thông qua nghị quyết đại hội công chức viên chức  năm học 2020 – 2021.

      Hội nghị công chức viên chức năm học 2020 - 2021 của trường Tiểu học Nam Hồng đã thành công tốt đẹp.

Bài viết liên quan