Ngày hội trồng cây của các thầy, cô giáo trường tiểu học Nam Hồng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Ngày hội trồng cây của các thầy, cô giáo trường tiểu học Nam Hồng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Công đoàn trường tiểu học Nam Hồng trồng cây đầu xuân tạo cảnh quan môi trường giáo dục thân thiện Xanh - Sạch - Đẹp.

Bài viết liên quan