Thao giảng giáo viên giỏi tỉnh năm học 2017 - 2018

Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị

Tài liệu đính kèm: Tải về

Gồm 3 phần:

Phần 1: Nhận xét ví dụ qua mẩu chuyện.

Phần 2: Ghi nhớ

Phần 3: Luyện tập

 

Bài viết liên quan