Thư viện trường Tiểu học Nam Hồng đã tổ chức mô hình thư viện xanh cho các em học sinh đọc sách 2 lần/tuần.

Thư viện trường Tiểu học Nam Hồng đã tổ chức cho các em học sinh đọc sách  vào giờ ra chơi thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Vào giờ ra chơi thứ 3 và thứ 5 hàng tuần các em học sinh từ khối 3 đến khối 5  đã được tham khảo  những cuốn sách hay về các môn học, những bài văn mẫu, các mẩu chuyện hay....Giúp các em học tốt hơn các môn học và rất bổ ích.

Ngoài ra nhà trường còn vận động các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh có những cuốn sách hay, bổ ích hãy quyên góp về thư viện nhà trường để các em có thêm sách đọc.