Trường Tiểu học Tây Giang tổ chức cho HS thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp huyện

Trường Tiểu học Tây Giang tổ chức cho HS thi Trạng Nguyên Tiếng Việt

    Thực hiện công văn số 218/PGD&ĐT Tiền Hải về việc tổ chức Thi Hương-cấp huyện sân chơi " Trạng Nguyên Tiếng Việt " trên Internet năm học 2020 – 2021, ngày 30 và ngày 31 tháng 3 năm 2021, Trường Tiểu học Tây Giang tổ chức cho HS dự thi Trạng Nguyên Tiếng Việt.

    Nhà trường có 22 học sinh ở các khối lớp 2; 3; 4; 5 đủ điều kiện được ban tổ chức duyệt thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp huyện. Kỳ thi được tổ chức tại phòng tin học, dưới sự giám sát của hai giám thị và cô giáo Nguyễn Thị Thủy sử dụng điện thoại quay lại toàn bộ quá trình thi của các em. Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, học sinh nỗ lực làm bài và đạt kết quả khá cao.

                                             Khiếu Thị Tươi

Bài viết liên quan