TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HỒNG PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRÊN INTERNET TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

    Thực hiện kế hoạch số 02 - KH/BTC ngày 01/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thức XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thực hiện công văn số 190-CV/HU ngày 09/3/2021 của Huyện ủy Tiền Hải về việc tham gia cuộc thi. Sáng ngày 15/03/2021 Trường Tiểu học Nam Hồng đã phát động đến toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện.

Một số hình ảnh trong buổi lễ phát động

Bài viết liên quan