TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HỒNG THỰC HIỆN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM SỐ 5 NĂM HỌC 2020 - 2021

Chiều ngày 31/03/2021 Trường Tiểu học Nam Hồng đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm số 5 gồm các trường Tiểu học tham gia: Nam Hồng, Nam Hà, Nam Hải, Nam Trung, Nam Chính.

 

Nội dung các chuyên môn như sau: 

1. Lớp 2: Đ/c Trần Thị Luyến thực hiện chuyên đề: Đóng góp ý kiến cho việc lựa chọn SGK lớp 2  năm học 2021 – 2022

2. Lớp 3: Đ/c Nguyễn Thị Yến tực hiện chuyên đề: Tập làm văn “Kể về một ngày hội mà em yêu thích”.

3. Lớp 4: Đ/c Nguyễn Thị Hường thực hiện chuyên đề: Sinh hoạt lớp – Giáo dục kỹ năng sống bài: “ Đóng vai chủ nhà”.

Một số hình ảnh trong buổi chuyên đề

 

Bài viết liên quan