TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HỒNG THỰC HIỆN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1 VÀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HỌC SINH LỚP 1 VỚI CHỦ ĐỀ "EM YÊU TRƯỜNG EM"

  Chiều ngày 24/03/2021 trường Tiểu học Nam Hồng thực hiện chuyên đề môn Đạo đức lớp 1 và hoạt động trải nghiệm học sinh lớp 1 với chủ đề  "Em yêu trường em".  Về dự  gồm có BGH nhà trường cùng CBGV - CNV trong toàn trường về dự đông đủ.

 

Một số hình ảnh của buổi trải nghiệm

Bài viết liên quan