TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HỒNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN LỚP 5 THEO CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNH.

  Thực hiện kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 cấp Tiểu học của PGD&ĐT tổ chức chuyên đề điều chỉnh một số nội dung dạy học chương trình năm 2006 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

    Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2021 Trường Tiểu học Nam Hồng tổ chức tập huấn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn lớp 5 theo chương trình hiện hành.

    Thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5, học kỳ II năm học 2020-2021 theo Hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch giáo dục.

    Xây dựng kế hoạch phù hợp, bồi dưỡng cho giáo viên dạy lớp 5 thực hiện triển khai nội dung trên.

   Dự và chỉ đạo có đồng chí Vũ Văn Nhiều – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng,  đ/c Vũ Thị Nhung – Phó bí thư chi bộ - PHT nhà trường cùng toàn  thể giáo viên trong trường năm học 2020 - 2021. Trước buổi diễn ra tập huấn, các đ/c giáo viên được  nhận tài liệu hướng dẫn điều chỉnh chương trình lớp 5 để giáo viên nghiên cứu và trao đổi thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn của nhà trường. Trong buổi tập huấn các đồng chí được tập huấn giới thiệu về những điểm mới của chương trình GDPT 2018 đối với các môn học  lớp 5, tìm hiểu định hướng chung, đặc điểm, yêu cầu về phương pháp dạy học, kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh đối với các môn học của lớp 5. Buổi tập huấn đã bước đầu giúp các nhà trường hiểu sâu hơn về nội dung cần điều chỉnh của chương trình; giải đáp những khó khăn, vướng mắc  trong quá trình thực hiện, đặc biệt trong quá trình vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa tham gia dạy học.

                                                                Một số hình ảnh  của buổi tập huấn

       

     Kết thúc nội dung tập huấn,  Đ/c Vũ Văn Nhiều – Hiệu trưởng nhà trường kết luận và chỉ đạo GV thực hiện nghiêm túc những nội dung đã tiếp thu tại buổi tập huấn, tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu SGK các môn học lớp 5 và xây dựng kế hoạch chương trình điều chỉnh nội dung dạy học đảm bảo hoàn thành chương trình lớp 5 năm học 2020-2021 theo kế hoạch chỉ đạo. 

 

Bài viết liên quan