BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON TÂY SƠN

      Như chúng ta đã biết: Công đoàn là một tổ chức chính trị xã hội hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, có chức năng phối hợp xây dựng Đảng và chính quyền, đồng thời có trách nhiệm chăm lo, bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân viên chức và những người lao động khác. Riêng đối với công đoàn của ngành Giáo dục nói chung và công đoàn trường mầm non Tây Sơn nói riêng thì có nhiều đặc thù khác với nhiều tổ chức công đoàn lao động khác; bởi vì công đoàn nhà trường chủ yếu là tập hợp những người lao động trí thức. Các đoàn viên cơ bản có trình độ nhận thức cao, là những cô giáo trực tiếp truyền đạt kiến thức cho học sinh. Do vậy mỗi cử chỉ, lời nói hành động và việc làm của các cô đều có tác động không nhỏ đối với học sinh mà còn có tác động đối với quần chúng nhân dân.  Kết quả lao động của mỗi đoàn viên trong công đoàn nhà trường cũng khác với kết quả của người lao động khác; bởi sản phẩm của họ làm ra không phải là những vật chất cụ thể mà là sản phẩm của trí tuệ và đạo đức con người. Sinh thời Bác Hồ từng nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” mà nghề nhà giáo là nghề trồng người, đó là nghề vì lợi ích trăm năm, một nghề cao quý.

        Trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trước yêu cầu đổi mới về công tác Giáo dục - Đào tạo. Công đoàn ngành đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không với bốn nội dung”…Chính vì thế việc đổi mới và năng cao chất lượng hoạt động của công đoàn nhà trường là một đòi hỏi tất yếu trong việc biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Ngành trở thành hiện thực. Với những ý nghĩa đó, BCH công đoàn của trường mầm non Tây Sơn luôn nhận thức sâu sắc rằng: Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn nhà trường không những là trách nhiệm của người làm công tác cán bộ công đoàn mà còn là trách nhiệm của mỗi đoàn viên trong công đoàn nhà trường, trong việc cải tiến và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đối với công tác quản lý và giảng dạy.

           Phong trào hoạt động công đoàn của trường mầm non Tây Sơn đã triển khai đạt kết quả tốt. Công đoàn đã kết hợp cùng nhà trường, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác kết nạp đảng viên, công tác DS - KHHGĐ được quan tâm, nên chị em có điều kiện nâng cao chắt lượng cuộc sống và năng cao chuyên môn. Chính vì thế đCông đoàn của nhà trường hoạt động có hiệu quả trước hết  BCH Công đoàn cần phải thực hiện tốt những nội dung, sau đây:
  *  Phải tập trung trí tuệ, năng lực của mình vào việc xác định mục tiêu, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động cho từng giai đoạn, từng thời kỳ cụ thể phù hợp với đ
ặc thù của nhà trường mình. Đồng thời, phải biết chủ động tổ chức các hoạt động gắn kết với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong từng thời kỳ; Nhất là, tham gia tháo gỡ, giải quyết những vấn đề thiết thực mà CBVC đang quan tâm.
   *  Sự quan tâm lãnh đạo
, sự ủng hộ của BGH nhà trường phối hợp chặt chẽ với BCH công đoàn là yếu tố cơ bản, là điều kiện rất cần để Công đoàn của nhà trường hoạt động có kết quả. Song, cần chủ động vận động và tự đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đưa các hoạt động của Công đoàn nhà trường đi vào nề nếp, chuyên môn và có tác dụng thiết thực với nhà trường với từng CĐV trong nhà trường.
     *   Phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế, quy định của ngành tới CĐV; phải luôn tìm biện pháp và các hình thức phù hợp để chuyển tải sâu rộng đến CĐV trong
nhà trường.
      *   Công đoàn
nhà trường phải bằng việc làm cụ thể để tự khẳng định mình như:
 - Tham gia các hội thi: GVG,
hội thi rung chuông vàng ,GVCNG, hay động viên tạo điều kiện cho đồng nghiệp tham gia có hiệu quả, như cùng tham gia xây dựng giáo án phù hợp với nội dung bài dự thi, hay cùng tham gia góp ý xây dựng bài thuyết trình SKKN ….


- Lao động dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cây, phát quang, trồng cây, phối hợp cùng với nhà trường tổ chức lao động VSTL, chăm sóc cây, trồng cây để tạo cảnh quan khuôn viên đẹp.


-Trường học kết nối: Đây là hoạt động mới nên không ít người bở ngỡ, cần có sự ham hiểu về tin học nên cùng nhau nghiên cứu hỗ trợ cho Đ/C, đồng nghiệp  chưa rành về tin học  cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ theo yêu cầu để sinh hoạt  có hiệu quả.


- Trang thông tin điện tử của trường: Cập nhật đầy đủ các thông tin bài viết các hoạt động của nhà trường, kế hoạch, ,Thời khóa biểu… lên Website để tiện cho CBGV theo dõi đồng thời động viên CBGV viết bài đưa tin để đưa lên Website trường thêm phong phú đa dạng đồng thời khuyến khích cho CBCĐ khai tác tìm hiểu trên trang thông tin này rất bổ ích cho mình. 
      Tất cả các việc làm trên
BCH công đoàn phải luôn cố gắng tự nâng cao trình độ; nhất là khả năng giao tiếp, khả năng đàm phán, thuyết phục trong quan hệ công tác và năng lực tổ chức công việc để đạt được mục đích, nhiệm vụ đã đề ra.
       *   Phải thường xuyên chăm lo giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, “lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá xếp loại CĐV.  Do đó, BCH Công đoàn phải thường xuyên tham gia với
BGH nhà trường để xây dựng kế hoạch đầu tư cho đào tạo một cách thích đáng, để có được đội ngũ giáo viên  giỏi, nhiều lao động sáng tạo, nhiều bàn tay vàng; nhằm phục vụ cho hoạt động day- học của nhà trường..Lấy chất lượng đào tạo, hướng vào mục tiêu phát triển của nhà trường. Đồng thời, BCH Công đoàn phải thường xuyên chăm lo cải thiện đời sống của CBCNV; phải chú ý đến sinh hoạt đời thường của Cán bộ, đoàn viên; Quan tâm đến từng gia đình CBCNV ; tạo điều kiện để CBCNV giữ được tổ ấm gia đình.


     *  Kiên quyết phê phán và xử lý nghiêm minh những CBVC vi phạm nguyên tắc Công đoàn nhà trường nội quy, quy chế của ngành. Đồng thời, phải phát hiện kịp thời và nhân tố điển hình tiên tiến, tạo phong trào thi đua liên tục trong toàn đơn vị.
     *  Phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong
nhà trường thực hiện nghị quyết của các cấp ủy Đảng Công đoàn cấp trên; giữ vững chế độ sinh hoạt, thực hiện tự phê bình và phê bình thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần đoàn kết; mọi CBGV trong nhà trường phải giúp nhau cùng tiến bộ.  

      Khi vai trò của BCH công đoàn nhà trường  được phát huy phong trào CBCĐ trong nhà trường được đẩy mạnh sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho nhà trường và CBCĐ trong nhà trường. Đồng thời, tạo động lực cho nhà trường phát triển bền vững và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

    

      

 

 

Bài viết liên quan