TRƯỜNG MẦM NON AN NINH TỔ CHỨC TẬP HUẤN “ THỰC HÀNH QUAN SÁT TRẺ THEO QUÁ TRÌNH TRONG CƠ SỞ GDMN”

TRƯỜNG MẦM NON AN NINH TỔ CHỨC TẬP HUẤN “ THỰC HÀNH QUAN SÁT TRẺ THEO QUÁ TRÌNH TRONG CƠ SỞ GDMN”

Thực hiện kế hoạch số 169/KH-PGDĐT ngày 15/3/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiền Hải về việc tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên bậc học mầm non năm học 2020-2021. Sau khi tiếp thu tại lớp tập huấn do Phòng GD&ĐT Tiền Hải tổ chức ngày 25/3/2021 cho các trường mầm non cụm khu Tây, sáng nay, ngày 20/4/2021, trường Mầm non An Ninh đã tổ chức  tập huấn“ Thực hành quan sát trẻ theo quá trìnhtrong cơ sở giáo dục mầm non cho tất cả giáo viên của trường. Buổi tập huấn không chỉ cung cấp cho các cô giáo về lý thuyết, mà cán bộ quản lý và giáo viên mầm non còn có nhiều cơ hội được trải nghiệm thực tế thú vị và có ý nghĩa thông qua các hoạt động học thông qua chơi. Giáo viên được hướng dẫn kĩ năng quan sát, ghi chép và theo dõi sự tiến bộ trẻ nhằm đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục mầm non có chất lượng.. Bên cạnh đó nâng cao năng lực cho giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm một cách hiệu quả, nhằm giúp trẻ học tập tốt hơn và phát triển toàn diện.

   Qua buổi tập huấn, giáo viên sẽ biết quan sát trẻ theo quá trình, cụ thể, biết cách sử dụng thang Leuven để quan sát và đánh giá mức độ thoải mái và tham gia của trẻ 3-5 tuổi; Phân tích và xác định rào cản đối vơi việc học và tham gia các hoạt động của trẻ; Biết vận dụng 8 điểm hành động để tăng cường mức độ thoải mái và tham gia của trẻ. Theo đó, chương trình tập huấn giúp cán bộ quản lý, giáo viên mầm non tập trung vào 3 nhóm vấn đề quan trọng trong giáo dục mầm non: Hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ; Kết nối việc đánh giá trẻ với việc tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm; Tổ chức học qua chơi và học qua trải nghiệm.

    Trên cơ sở đó giáo viên điều chỉnh kế hoạch giáo dục thông qua việc áp dụng 8 điểm hành động nhằm giải quyết các rào cản, tạo ra những thay đổi trong tổ chức thực hiện các hoạt động để tăng cường mức độ thoải mái và sự tham gia của trẻ, giúp trẻ chơi, học tốt hơn và phát huy tối đa năng lực của trẻ.

      Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn

 

Bài viết liên quan