Trường Mầm non Tây Sơn tập huấn “ Thực hành quan sát trẻ theo quá trình”

 Thực hiện kế hoạch số 169/KH-PGDĐT ngày 15/3/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiền Hải về việc tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên bậc học mầm non năm học 2020-2021.  Sau khi tiếp thu tại lớp tập huấn do đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Chuyên viên Phòng GD&ĐT Tiền Hải triển khai tới cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của các nhà trường, lĩnh hội những kiến thức của buổi tập huấn ngày  30/3/2021, trường Mầm non Tây Sơn đã tổ chức lớp tập huấn “ Thực hành quan sát trẻ theo quá trình cho tất cả giáo viên của trường. 

 Lớp tập huấn với sự tham gia của 100% CBGV được chia làm các tổ thảo luận, chia sẻ từ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình giáo dục trẻ. Các tổ tập trung vào 3 nhóm vấn đề quan trọng trong giáo dục mầm non:

+  Hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ; 

+ Kết nối việc đánh giá trẻ với việc tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm;

+ Tổ chức học qua chơi và học qua trải nghiệm.

       Qua buổi tập huấn giúp CBGV có hiểu biết về phương pháp quan sát trẻ theo quá trình, biết đánh giá mức độ cảm giác thoải mái và sự tham gia của trẻ theo thang Leuven.  Nắm được những rào cản ảnh hưởng đến việc học và sự tham gia của trẻ. Hiểu được nội dung và cách áp dụng 8 điểm hành động để giúp xóa bỏ các rào cản có ảnh hưởng đến việc học của trẻ và tăng cường cảm giác thoải mái và sự tham giả của trẻ. Sử dụng hiệu quả các phương pháp sáng tạo dựa vào nghệ thuật hứng khởi và hiệu quả trên trẻ.

        Sau khi được tập huấn, giáo viên biết cách tổ chức thực hiện quan sát trẻ theo quá trình, biết cách sử dụng thang Leuven; từ đó phân tích và xác định rào cản đối với việc học và sự tham gia các hoạt động của trẻ. Trên cơ sở đó giáo viên điều chỉnh kế hoạch giáo dục thông qua việc áp dụng 8 điểm hành động nhằm giải quyết các rào cản, tạo ra những thay đổi trong tổ chức thực hiện các hoạt động để tăng cường mức độ thoải mái và sự tham gia của trẻ, giúp trẻ chơi, học tốt hơn và phát huy tối đa năng lực của trẻ.

      Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn

 

 

Bài viết liên quan