Trường mầm non Phương Công tổ chức cho giáo viên tập huấn Thực hành quan sát trẻ theo quá trình.

       Thực hiện kế hoạch số 169/KH-PGDDT ngày 15/3/2021về việc tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên bậc học mầm non năm học 2020-2021.  Để thực hiện có chiều sâu chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, ngày 1/4/2021 Trường Mầm Non Phương Công tổ chức mở lớp tập huấn trong toàn trường “ Thực hành quan sát trẻ theo quá trình trong nhà trường”.

        100%  giáo viên mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi được tham gia tập huấn. Chương trình tập huấn sử dụng tài liệu Quan sát trẻ theo quá trình là tài liệu do VVOB Việt Nam và Vụ Giáo dục Mầm Non cùng xây dựng và điều chỉnh với sự góp ý của các chuyên gia đầu ngành về giáo dục mầm non.

       Qua 1 ngày tập huấn giúp cán bộ quản lý, giáo viên tổ mẫu giáo tập trung vào 3 nhóm vấn đề quan trọng trong giáo dục mầm non là: hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ; kết nối việc đánh giá trẻ với việc tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm; tổ chức học qua chơi và học qua trải nghiệm.

       Sau khi được tập huấn, giáo viên biết cách tổ chức thực hiện quan sát trẻ theo quá trình. Cụ thể giáo viên biết cách sử dụng thang Leuven để quan sát và đánh giá mức độ thoải mái và sự tham gia của trẻ 3- 5 tuổi; từ đó phân tích và xác định rào cản đối với việc học và sự tham gia các hoạt động của trẻ. Trên cơ sở đó giáo viên điều chỉnh kế hoạch giáo dục thông qua việc áp dụng 8 điểm hành động nhằm giải quyết các rào cản, tạo ra những thay đổi trong tổ chức thực hiện các hoạt động để tăng cường mức độ thoải mái và sự tham gia của trẻ, giúp trẻ chơi, học tốt hơn và phát huy tối đa năng lực của trẻ.

      Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn Thực hành quan sát trẻ theo quá trình của trường mầm non Phương Công:

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan